TerraUSD (UST) là gì? Phân tích kỹ thuật dữ án

Một Stablecoin Thuật Toán Phi Tập Trung Của Blockchain Terra.

 • Mang lại lợi nhuận (Yield-bearing): Terra đã ra mắt Giao thức Anchor, là một giao thức tiết kiệm cung cấp lợi nhuận ổn định trên các stablecoin Terra bao gồm UST.

 • Cross-chain: UST hiện có sẵn trong một số tiêu chuẩn của token như Blockchain Terra (CW-20), Ethereum (ERC-20) và BSC (BEP-20). Người dùng có thể nối các token bằng Terra Bridge.

 • TerraUSD (UST) là một stablecoin thuật toán phi tập trung của blockchain Terra. Để đúc được 1 UST, tài sản dự trữ LUNA trị giá 1 USD phải được đốt cháy.

 • UST bao gồm các thành phần chính sau đây hoạt động kết hợp với nhau:

 • Vào 24 tháng 12 năm 2021, tổng nguồn cung và lưu hành của token UST là 9.588.696.550.

 • Website

 • Twitter

 • Medium

 • Whitepaper

 • Explorer (ERC-20)

 • Explorer (BEP-20)

Nguồn: Binance

———————

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io
Website tin tức: https://ktsonchain.com
Telegram Group: https://t.me/ktsgroup
Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo
Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d
Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot