Spell Token (SPELL) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

Một Giao Thức Cho Vay Đa Hướng

 • Staking: Người dùng có thể stake SPELL để nhận sSPELL cho một phần trong phân phối doanh thu giao thức. Doanh thu từ giao thức được sử dụng để tài trợ cho các giao dịch mua lại token SPELL theo giá thị trường, sau đó được phân phối cho các nhà đầu tư.

 • Khai thác thanh khoản: Người dùng có thể cung cấp MIM hoặc SPELL cho các pool thanh khoản trên DEX như Curve Finance và Sushiswap để kiếm SPELL và một phần phí giao dịch.

 • Quản trị: Người dùng sẽ cần phải stake SPELL để bỏ phiếu cho các đề xuất quản trị.

 • Magic Internet Money (MIM): Là một stablecoin được neo với giá 1 USD. Thị trường cho vay: Người dùng có thể gửi tài sản thế chấp vào MIM. Abracadabra hỗ trợ nhiều loại tài sản thế chấp khác nhau bao gồm tài sản sinh lời (yield-bearing asset).

 • Cầu đa chuỗi (Multichain Bridge): Abracadabra đang hoạt động trên 5 chuỗi khác nhau: Ethereum, Binance Smart Chain, Fantom, Avalanche và Arbitrum.

 • Abracadabra là một giao thức cho vay đa hướng sử dụng các token chịu lãi suất làm tài sản thế chấp, từ đó tạo ra một stablecoin neo giá với USD – Magic Internet Money (MIM).

 • SPELL là token quản trị. Các trường hợp sử dụng hiện tại bao gồm:

 • Dự án bao gồm các thành phần chính sau đây hoạt động kết hợp với nhau:

 • Tính từ ngày 24 tháng 12 năm 2021, tối đa và tổng nguồn cung của token SPELL lần lượt là 210.000.000.000 và 103.214.939.480. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 78.631.292.347 (~ 37,44% nguồn cung token tối đa).

 • Tìm hiểu thêm thông tin phân phối token SPELL tại đây.

 • Website

 • Tài liệu

 • Twitter

 • Medium

 • Explorer (ERC-20)

 • Explorer (Arbitrum)

 • Explorer (Avalanche)

 • Explorer (Fantom

Nguồn: Binance

———————

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io
Website tin tức: https://ktsonchain.com
Telegram Group: https://t.me/ktsgroup
Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo
Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d
Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot