Công ty đã thông báo rằng sự hợp tác này nhằm mục đích mở rộng sự tương tác của người hâm mộ với đội F1 thông qua các khả năng của một sàn giao dịch tiền điện tử. Bybit sẽ đóng vai trò là nhà phát hành fan token và là vườn ươm công nghệ cho Red Bull Racing như một phần của thỏa thuận. Điều này có nghĩa là sàn giao dịch sẽ giúp nhóm phân phối các bộ sưu tập tài sản kỹ thuật số và hỗ trợ các sáng kiến ​​khác của họ, chẳng hạn như phát triển tài năng thông qua Cơ sở Công nghệ Red Bull ở Milton Keynes.