Review Knight War NFT | Game Play To Earn Tiềm Năng Dễ Chơi Dễ Trúng Thưởng

Knight War: The Holy Trio là một trò chơi bán phân cấp thuộc thể loại ARPG với cơ chế chiến đấu tự động rất thú vị. chơi để kiếm tiền sắp ra mắt thuộc thể loại Phòng thủ nhàn rỗi.

Name: KWS – Knight War Spirit

Max Total Supply: 500,000,000

Initial Supply (KWS): 13,840,000

KWS Price at IDO (USDT): $0.035

Initial Market Cap: $484,400

Fully Diluted Cap: $17,500,000

Website : (https://www.knightwar.io/)

Twitter : (https://twitter.com/knightwarp2e)

Medium : (https://medium.com/@knightwarp2e)

Discord : (https://discord.com/invite/psVsnYNmgJ

Medium : (https://medium.com/@knightwarp2e)

————

Tham gia các kênh thông tin của KTS Capital:

https://www.facebook.com/groups/TienSo/

Chát Chít Thảo Luận: https://t.me/chatkts

Channel Trade Coin: https://t.me/ktstrade

Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io

Website: ktsonchain.com