Phí giao dịch trung bình của Ethereum giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng

Phí giao dịch trung bình của Ethereum đã giảm gần 73,3% chỉ trong vòng một tháng – từ 53,03 USD xuống 14,17 USD.

Phí giao dịch của hệ sinh thái Ethereum (ETH) đã trải qua một giai đoạn giảm dần từ ngày 10 tháng 1 để ghi nhận mức phí trung bình và trung bình thấp nhất là 14,17 đô la và 5,67 đô la – thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021.

Dữ liệu từ Blockchain cho thấy phí giao dịch trung bình của ETH vào tháng 1 là 53,03 đô la, mức cao nhất là 70,83 đô la vào tháng 5 năm 2021. Chỉ trong vòng một tháng, phí trung bình đã giảm gần 73,3% như biểu đồ sau.

Bên cạnh đó, số lượng giao dịch của mạng Ethereum cũng đã giảm xuống gần như bằng với năm 2019. Dữ liệu cho thấy rằng vào ngày 1 tháng 2, số lượng giao dịch của Ethereum đã giảm xuống 14,574.808 từ 36,851,128 – giảm 60,44% chỉ trong vòng một tháng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ethereum, số lượng giao dịch giảm mạnh như vậy trong vòng 30 ngày. Vào tháng 11 năm 2021, người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã đề xuất một giới hạn mới về tổng số calldata giao dịch trong một khối để giảm chi phí gas calldata giao dịch qua mạng ETH.

Nguồn: cointelegraph

———————

KTS Onchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io
Website tin tức: https://ktsonchain.com
Telegram Group: https://t.me/ktsgroup
Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo
Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d
Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot