Theo nguồn dữ liệu từ Coinmetrics và được chia sẻ bởi CryptoRank Platform, chi phí trung bình động trong bảy ngày của một giao dịch Ethereum tính đến ngày 9 tháng 3 là 11,14 USD, đưa nó trở lại một trong số các mức phí được ghi nhận vào giữa năm ngoái trước khi nó tăng đột biến lên tới 55 đô la vào cuối năm 2021.