PRL LOCKING ĐẠT MỐC MỚI: 6 TRIỆU PRL ĐƯỢC KHÓA

6 TRIỆU PRL đã được khóa!

Nhanh tay kiếm vé để tham gia Private Pool nhé: https://theparallel.io/box

Kiểm tra xem có bao nhiêu Ticket đã được khóa tại: https://theparallel.io/

Xem video dưới đây để biết Cách Khóa PRL để lấy Ticket:

Follow The Parallel tại:

Website: https://theparallel.io/

Twitter: https://twitter.com/theparallel_io

Medium: https://medium.com/@theparallel

Discord: https://discord.gg/ex6SckmWqp

Facebook: https://www.facebook.com/theparallel.io

 

———————

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io
Website tin tức: https://ktsonchain.com
Telegram Group: https://t.me/ktsgroup
Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo
Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d
Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot