Nhiều công ty tiền điện tử ở Anh có thể phải tạm ngừng hoạt động

Số phận của các công ty tiền điện tử tại Anh đang bị treo trong cán cân vì nhiều đơn đăng ký AML (chống rửa tiền) vẫn chưa được phê duyệt.

Theo TheBlock, hiện có 96 công ty tiền điện tử ở Anh vẫn chưa được cơ quan quản lý phê duyệt đơn đăng ký AML.

Cụ thể hơn, có 27 công ty tiền điện tử vẫn còn trong tình trạng “lấp lửng” trong sổ đăng ký tạm thời, trong khi 69 công ty mới gửi đơn cũng bị treo chưa biết ngày được xem xét.

Nhiều công ty tiền điện tử cho biết họ đã gửi đơn rất lâu nhưng cho đến nay vẫn đang chờ quyết định.

Điều đáng lưu ý là nếu không được chấp thuận trước thời hạn ngày 31 tháng 3 năm 2022, tương lai của các công ty tiền điện tử này, bao gồm các sàn giao dịch, là không chắc chắn hoặc có thể sẽ bị buộc tạm ngừng hoạt động vì không có giấy đăng ký AML.

Kể từ tháng 1 năm 2020, Cơ quan quản lý tài chính FCA đã được giao nhiệm vụ giám sát các công ty tiền điện tử về AML và tài trợ chống khủng bố. FCA đã đưa ra yêu cầu với các công ty tiền điện tử trong nước rằng “Nếu muốn hoạt động thì phải có giấy phép AML” và đăng ký với cơ quan quản lý.

Một kế hoạch đăng ký tạm thời được thành lập vào cuối năm 2020, có nghĩa là một số công ty được phép tiếp tục hoạt động trong khi họ thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký.

Vào tháng 7 năm ngoái, đơn đăng ký AML gửi về quá nhiều khiến tồn đọng một lượng lớn đơn đăng ký cấp phép chờ xử lý, điều này khiến FCA phải gia hạn lại thời hạn cấp phép. Các công ty có đơn đăng ký vẫn chưa được chấp thuận hiện phải đợi đến cuối tháng 3, tuy nhiên, với tình hình hiện tại thì không rõ có xử lý kịp hay không.

Nếu một công ty tiền điện tử bị FCA từ chối, công ty đó có thể để lại vết nhơ trong hồ sơ của mình, có nghĩa là hậu quả lâu dài đối với việc được chấp thuận cấp phép ở các khu vực pháp lý khác.

———————

KTS Onchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io
Website tin tức: https://ktsonchain.com
Telegram Group: https://t.me/ktsgroup
Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo
Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d
Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot