Vào lúc 4:20 chiều thứ Năm (10/03) (giờ UTC), các nhà phát triển mạng Polygon đã thông báo cho người dùng trên diễn đàn của dự án rằng có thể có thời gian ngừng hoạt động khiến quá trình giao dịch không được diễn ra bắt đầu vào khoảng 5:50 chiều UTC do yêu cầu bảo trì trên một trong ba lớp của mạng. Một bản nâng cấp gần đây được cho là đã gây ra lỗi ảnh hưởng đến khả năng đạt được sự đồng thuận của mạng.

“Chúng tôi nghi ngờ rằng có thể đã xảy ra lỗi trong quá trình nâng cấp đã ảnh hưởng đến sự đồng thuận và khiến các trình xác thực Heimdall khác nhau trên các phiên bản khác nhau của chuỗi, do đó không đạt được 2/3 sự đồng thuận.”

Đội ngũ Polygon đã đưa ra bản cập nhật vào khoảng 1:30 sáng giờ UTC, giải thích rằng họ vẫn đang làm việc để sửa lỗi và một bản sửa lỗi hotfix đã được triển khai để giúp tiếp tục tạo khối.

Đội ngũ cũng đảm bảo với người dùng rằng tất cả tiền và dữ liệu trên chuỗi đều an toàn.

Mạng Polygon bị gián đoạn sau khi nâng cấp_H1

Sự cố gián đoạn trên Polygon kéo dài trong 11 giờ.

Những người sử dụng Polygon rõ ràng đã hiểu sự cố gián đoạn đã được thông báo, nhưng đến khi mạng đứng im đến giờ thứ sáu, những ý kiến bắt đầu xuất hiện trong cộng đồng. Hầu hết người dùng đã chỉ ra mối lo ngại về khoảng thời gian ngừng hoạt động kéo dài.