#Livestream – AMA cùng Infinite Launch | KTS Capital

#Livestream – AMA cùng Infinite Launch | KTS Capital

Infinite Launch là một nền tảng gây quỹ Cross-chain hỗ trợ các dự án DeFi và NFT

  • Giúp sản phẩm tiếp cận nhanh tới nhà đầu tư.
  • Giúp nhà đầu tư dùng token mà họ sở hữu để đảm bảo có thể tham gia vào IDO mà không dùng tới đồng tiền của Launchpad đó.

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io/

Website tin tức: https://ktsonchain.com/

Telegram Group: https://t.me/ktsgroup

Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo

Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d 

Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot