Leonicorn Swap Mega New Year Airdrop (5/1/2022 – 15/1/2022)

Leonicorn Swap (LEOS) là gì?
Leonicorn Swap (LEOS) là một loại tiền điện tử và hoạt động trên nền tảng Binance Smart Chain.

Leonicorn Swap Mega New Year Airdrop

Bắt đầu từ 5/1/2022 đến 15/1/2022
Tổng số Airdrop: 120.000 LEOS
Số người chiến thắng: 10.000
Người tham gia: 1.632.767

Cách thức tham gia

Leonicorn Swap là một AMM nâng cao với các tính năng Như NFT Marketplace, xổ số, IDO và nhiều tính năng nâng cao khác. 

• Địa chỉ trang web: https://dex.leonicornswap.com/home

• Whitepaper: https://www.leonicornswap.com/images/whitepaper-v2.pdf

  1. Thêm Leonicorn Swap (LEOS) vào danh sách theo dõi trên CoinMarketCap của bạn: https://coinmarketcap.com/currencies/leonicorn-swap/
  2. Theo dõi Twitter của Leonicorn Swap: https://twitter.com/swapleonicorn
  3. Like, Retweet https://twitter.com/swapleonicorn/status/1477995994197286913 và tag 3 người bạn yêu thích Leonicorn Swap. Tweet cho người được tweet lại sẽ có sẵn trước khi chiến dịch bắt đầu
  4. Tham gia nhóm Telegram của Leonicorn Swap: https://t.me/leonicornswap
  5. Theo dõi kênh Telegram của Leonicorn Swap: https://t.me/swapleonicorn
  6. Tham gia nhóm Leonicorn Swap trên Discord: https://discord.com/invite/bG9RqyGKwE
  7. Đăng ký kênh Youtube của Leonicorn Swap: https://www.youtube.com/channel/UCvysAHfztJtwsqUeueAd35Q
  8. Thích Fanpage Leonicorn Swap trên Facebook: https://www.facebook.com/leonicornswap/
  9. Điền vào biểu mẫu airdrop và để lại địa chỉ BSC của bạn. Biểu mẫu sẽ có sẵn trên https://coinmarketcap.com/currencies/leonicorn-swap/ sau khi sự kiện bắt đầu.

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io/

Website tin tức: https://ktsonchain.com/

Telegram Group: https://t.me/ktsgroup

Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo

Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d 

Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot