Hồng Kông thảo luận về tài sản điện tử và stablecoins

Tổ chức Ngân hàng TW & Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) mới đây đã phát hành một bảng câu hỏi để đánh giá các quy định đối với tài sản tiền điện tử và stablecoin.

“Tài liệu thảo luận về tài sản tiền điện tử và Stablecoin” của HKMA nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá trị vốn hóa của thị trường này kể từ năm 2020.

Theo HKMA, sự tiếp xúc ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức đối với các tài sản kỹ thuật số như một sự thay thế cho các loại tài sản truyền thống để giao dịch, cho vay và đi vay…

Họ nhấn mạnh rằng các stablecoin có tiềm năng cao sẽ được đưa vào hệ thống tài chính chính thống hoặc thậm chí là các hoạt động kinh tế và thương mại hàng ngày.

Vì vậy, HKMA sẽ xem xét mở rộng phạm vi áp dụng của Pháp lệnh Hệ thống Thanh toán và Cơ sở Vật chất Giá trị được Lưu trữ – một đạo luật xác định tính hợp pháp của các sản phẩm tài chính.

Nguồn: Hkma.gov

———————

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io
Website tin tức: https://ktsonchain.com
Telegram Group: https://t.me/ktsgroup
Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo
Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d
Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot