Hàn Quốc đánh thuế tiền điện tử được tặng hoặc thừa kế bắt đầu từ năm 2022

Trong khi kế hoạch đánh thuế thu nhập từ tài sản ảo của Hàn Quốc đã bị hoãn lại cho đến năm 2023, người dùng sẽ phải trả một khoản thuế đối với tài sản tiền điện tử được thừa kế hoặc được tặng.

Theo một báo cáo của KBS News, Hàn Quốc sẽ bắt đầu đánh thuế tiền điện tử được thừa kế hoặc cho tặng bắt đầu từ năm 2022 .

Cục Thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) đã thông báo hôm thứ Ba rằng họ có kế hoạch đánh giá giá trị của tài sản tiền điện tử trên bốn nhà cung cấp dịch vụ – Dunamu, Bithumb Korea, Korbit và Coinone – để xác định giá trung bình của tiền điện tử vào tháng trước và tháng sau khi được nhận, thay vì sử dụng giá tiền điện tử ngay tại thời điểm thừa kế hoặc nhận được, nhằm tính đúng số tiền thuế phải nộp.

Dịch vụ thuế quốc gia sẽ cung cấp “giá trung bình tài sản ảo hàng ngày” trên cổng thông tin trực tuyến của mình bắt đầu từ tháng 3.

Trước đó, Hàn Quốc có dự luật thuế đối với thu nhập từ tiền điện tử. Theo đề xuất, nước này sẽ đánh thuế 20% đối với khoản thu nhập trên 2,5 triệu won (2.122 đô la Mỹ). Tuy nhiên, Quốc hội Hàn Quốc đã đẩy lùi việc thực hiện đánh thuế tiền điện tử trong thời hạn một năm, đến tháng 1 năm 2023.

Nguồn: https://www.coindesk.com