Giới Thiệu Dự Án Hypersonic Finance Cross Chain Tiềm Năng Trong Tương Lai

Giới Thiệu Dự Án Hypersonic Finance Cross Chain Tiềm Năng Trong Tương Lai

Thời gian diễn ra IEO 09/12/2021, 15:00 giờ UTC+7 đến 11/12/2021, 15:00 giờ UTC+7

⯈ Giá HYPSONIC sẽ có giá $2.2/HYPSONIC.

⯈ Phần thưởng Mua HYPSONIC bằng PROB nhận thêm 05% phần thưởng

Người dùng sẽ nhận thêm 05% HYPSONIC bằng cách mua HYPSONIC bằng PROB. PROB là token của ProBit Global, cung cấp cho chủ sở hữu nhiều đợt airdrop và lợi ích.

Mua HYPSONIC bằng PROB nhận thêm 03% phần thưởng

Người dùng sẽ nhận thêm 03% HYPSONIC bằng cách mua HYPSONIC bằng PROB. PROB là token của ProBit Global, cung cấp cho chủ sở hữu nhiều đợt airdrop và lợi ích. 

 

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io/

Website tin tức: https://ktsonchain.com/

Telegram Group: https://t.me/ktsgroup

Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo

Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d 

Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot