Ethereum tiến gần hơn đến Proof-Of-Stake sau Kiln

Sự hợp nhất của Ethereum trên mạng thử nghiệm Kiln vào thứ Tư ngày 16/03/2022 đã thành công, blockchain đã vượt qua bài kiểm tra công khai cuối cùng trước khi chuyển đổi rất được mong đợi từ cơ chế đồng thuận Proof-Of-Work (PoW) sang Proof-Of-Stake (PoS), dự kiến sẽ xảy ra vào cuối quý 2 năm 2022.

  • Trong quá trình hợp nhất thử nghiệm của Ethereum trên Kiln testnet, một trong những khách hàng, Prysm, đã gặp sự cố trong đăng xuất khối, nhưng cuối cùng đã được giải quyết và hợp nhất thành công. 
  • Kiln tuân theo mạng thử nghiệm hợp nhất Kintsugi, sẽ bị loại bỏ dần trong những tuần tới. 
  • “The Merge” là sự kết hợp của mạng Ethereum Mainnet dựa trên PoW hiện có với chuỗi Beacon dựa trên PoS mới, sẽ đánh dấu sự kết thúc của khai thác Ethereum. 
  • Hơn 10,4 triệu Ether đã được đặt cọc cho Ethereum 2.0 kể từ khi chuỗi Beacon ra mắt, tính đến thời điểm báo chí. 

Nguồn: forkast.news

———————

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io
Website tin tức: https://ktsonchain.com
Telegram Group: https://t.me/ktsgroup
Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io
Official Tiktok: https://www.tiktok.com/@ktscapital
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo
Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d
Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot