Ethereum đang thấy những dấu hiệu ban đầu cho đợt tăng mới?

Ethereum có vẻ đang cho thấy những dấu hiệu ban đầu của đợt tăng giá mới, nhưng quyết định nằm ở đường SMA 100.

Ethereum bắt đầu tăng trên mức 3.750 đô la so với đô la Mỹ. Giá ETH hiện đang vật lộn để tăng tốc trên vùng $ 3,850.

Tóm tắt:

  • Ethereum bắt đầu tăng ổn định trên vùng $ 3,700 và $ 3,750.
  • Giá đang giao dịch trên $ 3,750 và đường trung bình động đơn (SMA) 100 giờ.
  • Có một xu hướng tăng chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần $ 3,780 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD (nguồn dữ liệu Kraken).
  • Cặp tiền này phải duy trì trên đường SMA 100 giờ để tránh sự sụt giảm mới trong ngắn hạn.

Ethereum đã hình thành cơ sở trên $ 3,600 và bắt đầu tăng. ETH đã có thể leo lên trên vùng kháng cự $ 3,750 để chuyển sang vùng tích cực.

Đã có một động thái rõ ràng trên mức $ 3,800 và đường trung bình động đơn 100 giờ. Mức cao hàng tuần mới đã được hình thành gần $ 3,854 và giá hiện đang củng cố mức tăng. Có một sự sụt giảm nhỏ dưới mức $ 3,840 và $ 3,820.

Giá được giao dịch dưới mức thoái lui Fib 23,6% của mức tăng gần đây từ mức thấp $ 3,622 lên mức cao $ 3,854. Nó hiện đang giao dịch gần $ 3,800 và mức trung bình động đơn giản 100 giờ .

Giá Ethereum. Nguồn: ETH/USD trên TradingView.com

Mức kháng cự tức thời ở phía tăng là gần mức $ 3,820. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $ 3,850. Việc bứt phá rõ ràng trên mức 3.850 đô la có thể đẩy giá hướng tới mức 4.000 đô la. Bất kỳ khoản tăng nào nữa có thể đưa giá về mức $ 4,120. Mức kháng cự chính là gần mức $ 4,200.

Nếu ethereum không thể bắt đầu tăng mới trên mức 3.850 đô la, nó có thể bắt đầu điều chỉnh giảm. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm là gần mức $ 3,780 hoặc đường xu hướng. Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $ 3,865 và đường SMA 100 giờ.

Việc giảm xuống dưới đường SMA 100 giờ có thể gây nhiều áp lực lên phe bò. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể giảm về vùng hỗ trợ $ 3,740 trong thời gian tới. Nó gần mức thoái lui Fib 50% của mức tăng gần đây từ mức thấp $ 3,622 lên mức cao $ 3,854.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ  MACD cho ETH / USD hiện đang mất tốc độ trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ  RSI cho ETH / USD gần mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $ 3,750

Mức kháng cự chính – $ 3,850

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến ​​được trình bày ở đây chỉ có mục đích thông tin, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro, bạn nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.

Nguồn: https://www.newsbtc.com