Elizabeth Stark (Giám đốc điều hành của Lightning Labs)

“Hầu hết những người chơi Bitcoin trong tương lai, hoặc thậm chí họ có thể không biết rằng họ đang chơi Bitcoin.”

Elizabeth Stark là một doanh nhân, nhà giáo dục và người ủng hộ Internet mở. Tốt nghiệp Trường Luật Harvard, cô ấy là thành viên của Dự án Xã hội Thông tin Yale, một giảng viên khoa học máy tính tại Đại học Yale, một trợ giảng tại NYU và là một doanh nhân nội trú tại Stanford StartX. Là một nhà lãnh đạo trong phong trào văn hóa tự do toàn cầu, Stark đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực tự do internet đã đánh bại SOPA/PIPA, thu hút 18 triệu người trên toàn cầu. Trở lại vào tháng 3 năm 2018, Lightning Network phiên bản beta công khai đã được phát hành, nơi cô ấy đang xây dựng một lớp tài chính có thể lập trình cho internet thông qua các giao dịch blockchain nhanh chóng, có thể mở rộng.

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io/

Website tin tức: https://ktsonchain.com/

Telegram Group: https://t.me/ktsgroup

Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo

Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d 

Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot