Trong một thông báo vào thứ Tư (09/03), Sheikh Al Maktoum cho biết ông đã ban hành luật tạo khuôn khổ pháp lý cho tiền điện tử ở Tiểu vương quốc Dubai nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư và “thiết kế các tiêu chuẩn quốc tế được bảo đảm” để quản lý ngành. Ngoài ra, Sheikh cho biết Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai mới được thành lập (VARA), sẽ có quyền thực thi trong các khu tự do và phát triển đặc biệt của Tiểu vương quốc, ngoại trừ Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai.

Sheikh cho biết: “Phê duyệt luật tài sản ảo và thành lập Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai là một bước quan trọng nhằm thiết lập vị thế của UAE trong lĩnh vực này, một bước nhằm giúp khu vực này phát triển và bảo vệ các nhà đầu tư”.