Tóm lại

  • CryptoPunks NFT # 2924 đã được bán với giá trị gần 4,5 triệu đô la ETH vào ngày hôm nay.
  • Bộ sưu tập Ethereum NFT đã tạo ra gần 2,4 tỷ đô la giao dịch cho đến nay.

Doanh số bán NFT nói chung có thể giảm đáng kể so với đầu năm nay, nhưng các nhà sưu tập đang sử dụng thị trường gấu và giá ETH đang giảm để kiếm được các giao dịch tương đối tốt đối với các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số mong muốn.

Dưới đây là một ví dụ nổi bật: CryptoPunks NFT # 2924 vừa được bán vào chiều nay (29/09) với giá trị gần 4,5 triệu đô la ETH — đợt bán NFT đơn lẻ lớn nhất trong bộ nhớ gần đây. Được tính bằng ETH, giá bán 3.300 ETH là giá bán lớn thứ tư mọi thời đại đối với CryptoPunks — mặc dù nó thấp hơn nhiều trong danh sách khi tính theo đô la Mỹ tại thời điểm bán.

CryptoPunk # 2924 đã được bán bởi DJ Seedphrase, một nhà đầu tư bitcoin sớm và có cá tính nổi bật trong cộng đồng NFT, mặc dù hiện chưa rõ danh tính người mua là ai. NFT CryptoPunks đặc biệt này được bán lần cuối vào tháng 11 năm 2020 với giá 150 ETH — chỉ 71.400 đô la vào thời điểm đó.