Công ty kiểm toán lớn nhất thế giới tại Canada tham gia vào thị trường tiền điện tử

Chi nhánh tại Canada của KPMG, 1 trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, đã thêm Bitcoin và Ethereum vào kho bạc công ty của mình.

Cụ thể, KPMG đã thông báo: “KPMG ở Canada đã hoàn thành việc phân bổ tài sản tiền điện tử vào kho bạc doanh nghiệp của mình, đây là khoản đầu tư trực tiếp đầu tiên của công ty vào tài sản tiền điện tử.”

Công ty kiểm toán này đã mua Bitcoin và Ethereum trên bảng cân đối kế toán của mình thông qua các dịch vụ thực thi và lưu ký của Gemini Trust Company LLC.

Kareem Sadek, đồng lãnh đạo Cryptoassets và Blockchain Services, KPMG tại Canada, chia sẻ: “Ngành tài sản tiền điện tử đang rất phát triển và trưởng thành. Nó cần được các dịch vụ tài chính, các nhà đầu tư tổ chức xem xét”.

Vị lãnh đạo này cũng bày tỏ sự quan tâm của mình đến với DEFI, NFT và Metaverse.

Nguồn: FinanceYahoo

———————

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io
Website tin tức: https://ktsonchain.com
Telegram Group: https://t.me/ktsgroup
Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo
Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d
Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot