Các thuật ngữ về Blockchain và Cryptocurrency (Phần 2)

Cryptocurrency là một thị trường rất mới và có nhiều thuật ngữ mới lạ, sau đây là danh sách các thuật ngữ Blockchain phổ biến.

Thông tin trong crypto rất đa dạng và có nhiều thuật ngữ mới lạ, để giúp mọi người dễ dàng hơn trong việc hiểu các thuật ngữ cũng như nghiên cứu thông tin các dự án, KTSonchain đã tổng hợp danh sách các thuật ngữ Blockchain thường dùng trong thị trường crypto để mọi người cùng tham khảo nhé.

Phần 1: Các thuật ngữ về Blockchain và Cryptocurrency