Bitget – King’s Cup Global Invitational 2022: Thi đấu cá nhân

King’s Cup Global Invitational, (KCGI), là một cuộc thi giao dịch futures tiền điện tử toàn cầu hai năm một lần do Bitget tổ chức. KCGI bao gồm hai hình thức thi đấu: Team Battle (Đấu đội) và Individual Competition (Đấu đơn). Bạn có thể tham gia cùng với các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên khắp thế giới, tập hợp lại với nhau để kiểm tra khả năng của bạn. Hãy tham gia vào Perk Zone và giành lấy những phần thưởng hấp dẫn tại đây!

1. Lịch thi đấu

Thời gian đăng kí: 9h 09/05 – 9h 20/05 (Giờ Việt Nam)

Thời gian đăng kí được gia hạn đến: 9h 20/05 – 9h 24/05 (Giờ Việt Nam)

Thời gian thi đấu: 9h 20/05 – 09h 10/06 (Giờ Việt Nam)

2. Yêu cầu

Người đăng kí phải có giá trị ròng ít nhất 300 USDT trong tài khoản futures tại thời điểm đăng kí

3. Futures hợp lệ

USDT-margined futures và Coin-margined futures

4. Điều kiện

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các cá nhân có tổng khối lượng giao dịch tối thiểu 50,000 USDT sẽ đủ điều kiện để chia sẻ phần thưởng

5. Cách đăng kí

(1) Nhấp vào “Tham gia cuộc thi”, gửi thông tin của bạn

(2) Người tham gia Thi đấu Cá nhân cũng có thể đăng ký Thi đấu đội

6. Phần thưởng Thi đấu Cá nhân và Giải thưởng

Thi đấu cá nhân sẽ được chia thành “Chiến thắng theo Lợi nhuận” và “Chiến thắng theo Tỷ lệ P/L”. Phần thưởng sẽ phụ thuộc vào số lượng người tham gia, với tổng phần thưởng tối đa là 100 BTC. Để biết thêm chi tiết:

(1) Số lượng người tham gia và phần thưởng tương ứng

Số người tham gia Mức giải thưởng
0-10000 5BTC
10001-20000 10BTC
20001-30000 20BTC
30001-40000 50BTC
>40000 100BTC

Tổng giải thưởng cuối cùng cho Thi đấu Cá nhân sẽ được phân phối dựa trên tỷ lệ người chơi có lợi nhuận dương. Ví dụ: nếu có 15,000 người tham gia để mở khóa nhóm giải thưởng 10 BTC, nhưng chỉ có 5 người tham gia tạo ra lợi nhuận dương, thì nhóm giải thưởng thực tế sẽ được phân phối sẽ là 10 BTC × (5 ÷ 10) = 5 BTC.

(2) TV LG® StandByMe (Tổng cộng – 3)

(3) Ghế SecretLab® (Tổng số – 3)

7. Phân phối phần thưởng

(1) 10 người chiến thắng hàng đầu theo tỷ lệ lợi nhuận sẽ chia sẻ 70% tổng giải thưởng, 10 người chiến thắng hàng đầu theo tỷ lệ P/L sẽ chia sẻ 30% còn lại

(2) 10 người chiến thắng hàng đầu theo lợi nhuận:

  • Hạng nhất: 40% tổng giải thưởng
  • Hạng 2: 20% tổng giải thưởng
  • Hạng 3: 10% tổng giải thưởng
  • Hạng 4-10: Chia sẻ 30% tổng phần thưởng dựa trên tỷ lệ lợi nhuận của họ (phần thưởng cho hạng 4-10 được giới hạn ở mức 10% tổng giải thưởng mỗi hạng)

Đối với những người có cùng mức lợi nhuận, người nào có khối lượng giao dịch lớn hơn sẽ thắng

(3) 10 người chiến thắng hàng đầu theo tỷ lệ P/L:

  • Hạng nhất: 40% tổng giải thưởng
  • Hạng 2: 20% tổng giải thưởng
  • Hạng 3: 10% tổng giải thưởng
  • Hạng 4-10: Chia sẻ 30% tổng phần thưởng tương ứng với khối lượng giao dịch của họ (phần thưởng cho hạng 4-10 được giới hạn ở mức 10% tổng phần thưởng mỗi người)

Đối với những người có cùng tỷ lệ P/L, người có khối lượng giao dịch cao hơn sẽ thắng

(4) 3 người chiến thắng hàng đầu theo Lợi nhuận, mỗi người sẽ nhận được một TV LG® StandByMe (Tổng cộng – 3)

(5) 3 người chiến thắng hàng đầu theo tỷ lệ P/L, mỗi người sẽ nhận được một chiếc Ghế Secretlab® (Tổng cộng – 3)

8. Chi tiết

(1) Chỉ những người tham gia thi đấu cá nhân/đội có mức lợi nhuận và tỷ lệ P/L dương mới đủ điều kiện để nhận phần thưởng theo thứ hạng của họ

(2) Đối với người có cùng mức lợi nhuận hoặc tỷ lệ P/L, người có khối lượng giao dịch cao hơn sẽ thắng

(3) Lợi nhuận = [Vốn tài khoản (bao gồm P/L chưa thanh toán) – giá trị ròng ban đầu (bao gồm P/L chưa thanh toán) + tiền rút trong quá trình thi đấu – tiền nạp trong quá trình thi đấu- quỹ thử nghiệm] và tất cả tính toán giới hạn trong tài khoản futures

(4) Tỷ lệ P/L = lợi nhuận / (tổng giá trị nạp ròng ban đầu) * 100%. Tất cả các tính toán được giới hạn trong tài khoản Futures

(5) Người tham gia có thể nhận thưởng khi là người chiến thắng theo tỷ lệ P/L và theo lợi nhuận cùng một lúc, nếu đủ điều kiện

(6) Thi đấu Đội và Thi đấu Cá nhân là hai cuộc thi riêng biệt với phần thưởng riêng biệt. Người chiến thắng trong Thi đấu Cá nhân cũng có thể nhận thưởng Thi đấu Đội nếu đủ điều kiện

(7) Bất kỳ hành động nào liên quan đến copy trade trong cuộc thi (cho dù bạn là nhà giao dịch hay người theo dõi) sẽ dẫn đến việc không đủ điều kiện nhận thưởng có liên quan. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tài khoản mới để đăng ký giải đấu

9. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

(1) Bất kỳ người tham gia nào liên quan đến thao túng khối lượng, khớp lệnh, sử dụng nhiều tài khoản hoặc tự giao dịch sẽ bị loại

(2) Bất kỳ người tham gia nào sử dụng cùng chiến lược giao dịch với những người khác sẽ bị loại

(3) Người dùng mở và hủy lệnh thường xuyên trong vòng vài phút sẽ bị loại

(4) Nếu nhiều tài khoản bị phát hiện hoạt động dưới cùng một địa chỉ IP, tất cả người dùng theo địa chỉ đó sẽ bị loại

(5) Người dùng từ các quốc gia hoặc khu vực nhất định, chẳng hạn như Singapore, Trung Quốc, Triều Tiên, Ý, Cuba và Iran, không thể tham gia cuộc thi do các yêu cầu tuân thủ của quốc gia. Bitget bảo lưu quyền chặn hoặc đóng băng tài khoản của bất kỳ người dùng nào vượt qua các biện pháp hạn chế của nền tảng thông qua các phương tiện kỹ thuật nếu bị phát hiện.

(6) Bitget bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về các quy tắc thi đấu

10. Phân phối phần thưởng

Phần thưởng được phân phối vào tài khoản Bitget của bạn trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi cuộc thi kết thúc. Phần thưởng sẽ khả dụng để rút trực tiếp. Phần thưởng vật chất sẽ được phân phối bởi bộ phận hỗ trợ khách hàng

———————

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io
Website tin tức: https://ktsonchain.com
Telegram Group: https://t.me/ktsgroup
Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io
Official Tiktok: https://www.tiktok.com/@ktscapital
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo
Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d
Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot