Biconomy (BICO) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

Cơ sở hạ tầng trình chuyển tiếp Plug-and-Play cho các nhà phát triển.

 • Phí mạng lưới: Để thêm bất kỳ thông tin nào on chain, user sẽ cần trả phí giao dịch tại BICO.

 • Staking: Người chuyển tiếp cần stake BICO để trở thành relayer và họ nhận được phần thưởng khi chuyển tiếp các giao dịch một cách chính xác. User cũng có thể ủy quyền token của họ cho relayer.

 • Quản trị: Chủ sở hữu BICO có thể đề xuất và bỏ phiếu cho các quyết định như thay đổi mã của mạng lưới, thêm các dịch vụ bổ sung hoặc các quyết định liên quan đến việc giải ngân quỹ kho bạc.

 • Mạng lưới Relayer: Được duy trì bởi các node operator, thực hiện hai vai trò chính: validator và executor. Validator sẽ kiểm tra các giao dịch có liên quan trên các chuỗi khác và ghi lại chúng vào chuỗi Biconomy. Executor sẽ xem xét các giao dịch này và thực hiện chúng.

 • Dấu gạch nối (Hyphen): Một cầu nối cross-chain hiệu quả về chi phí, cung cấp chuyển giao giá trị tức thời và các lệnh gọi hợp đồng giữa các chuỗi EVM (hoặc không phải EVM) và L2.

 • Không cần gas (Gasless): Các API và SDK plug-and-play được sử dụng để xây dựng các dApp với trải nghiệm người dùng vượt trội bằng cách tận dụng các giao dịch meta trong đó dApp trợ cấp phí gas để cung cấp trải nghiệm gasless cho người dùng cuối.

 • Chuyển tiếp (Forward): Cung cấp các giải pháp linh hoạt cho user trong việc thanh toán khí gas. Có thể là trên Ethereum hoặc các L2 khác, user có thể thanh toán gas bằng một loạt các token ERC20 thay vì token gốc của chuỗi đó.

 • Biconomy ra đời giúp giảm rào cản gia nhập đối với các nhà phát triển xây dựng trên Web 3 bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng trình chuyển tiếp plug-and-play cho các nhà phát triển. Các sản phẩm hiện tại bao gồm một phần mềm trung gian siêu giao dịch mà qua đó người dùng dApp có thể ủy quyền thanh toán phí gas cho nhà cung cấp dịch vụ và một cầu nối cross-chain.

 • BICO là token gốc của dự án. Hiện tại BICO được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Dự án bao gồm các thành phần chính sau đây hoạt động kết hợp với nhau:

 • Tính từ ngày 9 tháng 12 năm 2021, tối đa và tổng nguồn cung token BICO là 1.000.000.000. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 65.374.608 (~ 6,54% tổng nguồn cung token).

 • Tìm hiểu thêm thông tin phân phối token BICO tại đây.

 • Website

 • Medium

 • Twitter

 • Tài liệu

 • Explorer (ERC-20)

Nguồn: Binance

———————

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io
Website tin tức: https://ktsonchain.com
Telegram Group: https://t.me/ktsgroup
Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo
Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d
Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot