BENQI (QI) là gì? Phân tích dự án

Một Giao Thức Thị Trường Thanh Khoản Phi Tập Trung Không Giám Sát Trên Avalanche.

 • Quản trị: Chủ sở hữu token QI sẽ có thể tham gia vào việc quản lý giao thức. Thông qua quản trị, người dùng có khả năng ảnh hưởng đến các khía cạnh của những sản phẩm tiếp theo và sản phẩm ban đầu sẽ được tung ra theo BENQI.

 • Khai thác thanh khoản: Người dùng có thể stake vào các pool thanh khoản trên DEXes (tức là Pangolin) hoặc nhóm token QI trong giao thức BENQI. Đổi lại cho việc cung cấp thanh khoản, người dùng có thể được thưởng bằng QI và các token khác.

 • Staking: Người dùng sẽ có thể stake QI vào một Mô-đun an toàn và nhận được một phần dự trữ giao thức để bảo vệ giao thức trước sự kiện shortfall .

 • Thị trường Vay và Cho vay: Cho phép người dùng vay, cho vay và kiếm lãi bằng tài sản kỹ thuật số. Người gửi tiền cung cấp thanh khoản cho giao thức có thể kiếm được thu nhập thụ động, trong khi người đi vay có thể vay các khoản bằng cách thế chấp quá mức các tài sản được hỗ trợ trên giao thức.

 • Liquid Staking (Cho phép thanh khoản được stake): Người dùng sẽ có thể stake token AVAX của họ trên Avalanche C-Chain tương thích với EVM. Giao thức mã hóa các tài sản được stake, cho phép khả năng tổng hợp tài sản và cung cấp cho người dùng thêm cơ hội mở khóa vốn để sử dụng trong không gian DeFi.

 • BENQI là một giao thức thị trường thanh khoản phi tập trung không giám sát trên Avalanche. Nó mở rộng quy mô DeFi với một bộ sản phẩm tạo ra năng suất. Nền tảng này cung cấp Thị trường Vay và Cho vay, với việc phát triển Liquid Staking (cho phép thanh khoản được stake). Người dùng có thể vay và cho vay token, tham gia vào quản trị mạng lưới và staking.

 • QI là token gốc của BENQI với các chức năng sau:

 • BENQI bao gồm các thành phần chính sau đây hoạt động cùng nhau:

 • Dự án đã huy động được tổng cộng 9,93 triệu USD từ 4 đợt bán token, trong đó 5,93%, 12,07%, 6,10% và 0,90% tổng nguồn cung token QI đã được bán với giá lần lượt là 0,0030, 0,0055, 0,0075 và 0,0090 USD / QI.

 • Vào 15/11/2021, tối đa và tổng nguồn cung token QI là 7.200.000.000 và nguồn cung lưu hành khi niêm yết là 832.439.274 QI (11,56% tổng nguồn cung token).

Các chỉ số chính (tính từ ngày 15 tháng 11 năm 2021)

Ticker

QI

Loại Token

C-Chain

Nguồn cung ban đầu khi niêm yết trên Binance

832.439.274 QI (11,56% tổng nguồn cung token)

Tổng nguồn cung token tối đa

7.200.000.000 QI

Phân bổ trên Launchpool Binance

22.000.000 QI

Ngày khởi động trên Launchpool Binance

16 tháng 11 năm 2021

BENQI (QI) là gì?

BENQI là một giao thức thị trường thanh khoản phi tập trung không giám sát trên Avalanche. Nó mở rộng quy mô DeFi với một bộ sản phẩm tạo ra năng suất. Nền tảng này cung cấp Thị trường Vay và Cho vay, với việc phát triển Liquid Staking. Cả hai sẽ hoạt động đồng bộ với thị trường vay và cho vay hiện tại. Tầm nhìn dài hạn của BENQI là làm cầu nối giữa DeFi và tài chính truyền thống bằng cách tích hợp bộ sản phẩm DeFi vào mạng con Avalanche, cung cấp các tính năng tuân thủ quy định nâng cao. Xác định sự phù hợp của thị trường sản phẩm với trọng tâm là tính bảo mật và khả năng sử dụng trong khi tuân theo sách hướng dẫn phân cấp tiến bộ:

 • Nhận thức được nhu cầu về thị trường thanh khoản và mở khóa khả năng thanh khoản, BENQI đã ra mắt thị trường vay và cho vay đầu tiên trên Avalanche. Điều này diễn ra trước khi có đủ thanh khoản trên Avalanche C-Chain và mang lại sự gia tăng đáng kể về tính thanh khoản cho hệ sinh thái Avalanche khi giao thức ra mắt.

Interface for upply and enable asset(s) as collateral tab

Giao diện cung cấp và bật tài sản làm tài sản thế chấp.

Nguồn: Nền tảng BENQI 

nterface for Borrow tab

Giao diện tab Vay (Borrow).

Nguồn: Nền tảng BENQI

 • Giai đoạn tiếp theo BENQI sẽ cung cấp giải pháp Liquid Staking an toàn và dễ sử dụng. Cho phép người dùng Avalanche giải phóng nguồn vốn đã stake, vốn dĩ có thể kết hợp trên các ứng dụng DeFi.

Tổng quan về Giao thức cho vay (Lend) của BENQI và các vị trí hoạt động của người dùng.

Nguồn: Nền tảng BENQI

2. Các đợt mở bán token và các hoạt động kinh tế

2.1 Phân phối Token

Tên Token

QI

Bán trong vòng hạt giống

5,93% tổng nguồn cung token

Bán trong vòng private

12,07% tổng nguồn cung token

Bán trong vòng public A

6,10% tổng nguồn cung token

Bán trong vòng public B

0,90% tổng nguồn cung token

Khai thác thanh khoản

45,00% tổng nguồn cung token

Exchange Liquidty / Trao đổi thanh khoản

5,00% tổng nguồn cung token

Quỹ

15,00% tổng nguồn cung token

Đội ngũ

10,00% tổng nguồn cung token

2.2 Lộ trình phân phối token QI

3. Lộ trình và cập nhật

3.1 Các mốc hoàn thành

Ngày hoàn thành

Cột mốc

Bình luận

Q3/2021 

BENQI hoàn thành kiểm toán bởi Halborn

Q3/2021

BENQI ra mắt trên Avalanche

Thông báo trên Medium 

Q3/2021

BENQI đạt $ 2 tỷ USD trong tổng giá trị bị khóa (TVL)

Q3/2021

BENQI bổ nhiệm John Nahas của Ava Lab’s (Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh) và Wilson Wu (Trưởng khu vực Châu Á) làm cố vấn

Q3/2021 

BENQI bổ nhiệm Luke Youngblood (Coinbase, Kỹ sư cấp cao) làm cố vấn

Q4/2021

Sáng kiến Avalanche Rush trị giá 4 triệu USD

3.2 Lộ trình hiện tại

Q4/2021:

 • Cải tiến liên tục về UI / UX của thị trường cho vay BENQI.

 • Tích hợp thị trường cho vay BENQI vào các giao thức / nền tảng hiện có.

 • Hỗ trợ các ngôn ngữ khác (tiếng Trung đã hoàn thành).

 • Hoàn thành kiểm toán cho Liquid Staking.

 • Ra mắt Liquid Staking V0.1.

 • Hoàn thành đánh giá cho mô-đun an toàn (Safety Module).

 • Khởi chạy Safety Module.

 • Đang nghiên cứu và phát triển sản phẩm DeFi mới.

Q1/2022:

 • Cải tiến Liquid Staking.

 • Thiết lập quan hệ đối tác với các giao thức bổ sung.

 • Cải tiến Safety Module.

 • Phát triển sản phẩm DeFi mới.

Q2/2022:

 • Kiến trúc thiết kế của Subnet.

 • Hoàn thành kiểm toán cho sản phẩm DeFi mới.

 • Ra mắt sản phẩm DeFi mới.

3.3 Tiến trình phát triển thương mại và hoạt động kinh doanh

 1. Halborn: Các hợp đồng thông minh của BENQI đã được Halborn kiểm toán trước khi triển khai.

 2. Chainlink: Tích hợp với Chainlink như một giải pháp kỳ diệu cho nguồn cấp dữ liệu về giá cho giao thức.

 3. Mạng lưới Gauntlet: Gauntlet hỗ trợ quản lý rủi ro cho thị trường vay và cho vay của BENQI.

 4. Avalanche: Là đối tác hệ sinh thái của BENQI, hợp tác chặt chẽ với đội ngũ Avalanche và đã nhận được hai đợt Khuyến khích tăng trưởng DeFi.

 5. Rome Terminal: Tích hợp với Rome Terminal mang đến phân tích token đa chuỗi cho người dùng vay và cho vay của BENQI.

 6. Immunefi: Chương trình Bug Bounty để bảo vệ tính bảo mật của giao thức.

 7. Token Terminal: Tích hợp với Token Terminal để phân tích dữ liệu thời gian thực của giao thức.

 8. 88mph: Token QI tích hợp với nền tảng 88mph để cung cấp cho người dùng Avalanche lợi tức cố định.

 9. Pendle Finance: Token QI được tích hợp trong nền tảng Pendle để cung cấp bảo hiểm rủi ro / giao dịch lợi tức trong Avalanche.

4. Cộng đồng

5. Phụ lục

Nguồn: Binance

———————

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io
Website tin tức: https://ktsonchain.com
Telegram Group: https://t.me/ktsgroup
Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo
Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d
Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot