Barry Silbert (Người sáng lập và CEO của Grayscale Investments)

Barry Silbert là một nhà đầu tư và doanh nhân lớn trong không gian tiền điện tử và blockchain. Ông thành lập Nhóm tiền tệ kỹ thuật số vào năm 2015. Ông cũng là người sáng lập và giám đốc điều hành của một công ty đầu tư tiền điện tử Grayscale Investments. Barry Silbert là cựu sinh viên của Đại học Emory và đã nhận được một số giải thưởng, bao gồm Doanh nhân của năm của Ernst & Young Crains. Trên bio Twitter của mình, ông cho biết mình đã đầu tư vào 145 công ty.

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io/

Website tin tức: https://ktsonchain.com/

Telegram Group: https://t.me/ktsgroup

Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo

Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d 

Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot