Báo cáo dự án – Rari Governance Token (RGT)

Một Giao Thức Defi Để Vay, Cho Vay Và Kiếm Lợi Nhuận Từ Tài Sản Tiền Mã Hoá.

 

 • Quản trị: Chủ sở hữu token RGT có thể tham gia bỏ phiếu thông qua quản trị on-chain.

 • Khai thác thanh khoản: Người dùng có thể đóng góp vào các pool thanh khoản trên DEX để kiếm phần thưởng khai thác thanh khoản và một phần phí giao dịch DEX.

 • Yield Aggregator: Nền tảng cung cấp bốn pool (USDC, DAI, ETHYield), nơi người dùng có thể gửi token được hỗ trợ và nhận được token tạo ra lãi suất. Mỗi tài sản cơ bản sẽ được gửi vào các chiến lược khác nhau (như cho vay Aave hoặc Compound).

 • Fuse: Người dùng có thể tạo các pool vay và cho vay riêng biệt, tại đây họ nhận được một lượng fToken tương đương với các token cơ bản được cung cấp.

 • Tranche: Nền tảng cung cấp cho người dùng quyền truy cập front-end vào Saffron.

 • Tài chính tranche sản phẩm. Người dùng sẽ không phải chịu thêm phí khi mua trực tiếp các sản phẩm của Tranche thông qua nền tảng Rari Capital.

 • Rari Capital là một giao thức DeFi cho phép người dùng vay, cho vay và kiếm lợi nhuận từ tài sản tiền mã hoá. Nền tảng này mang đến một loạt các sản phẩm như các pool stablecoin được phân nhánh, pool vay và cho vay có thể tùy chỉnh (Fuse) và công cụ tổng hợp lợi nhuận (yield aggregator).

 • RGT là token quản trị của Rari Capital và được sử dụng với mục đích như sau:

 • Rari Capital bao gồm các thành phần chính sau đây hoạt động cùng nhau:

 • Tính từ ngày 5 tháng 11 năm 2021, tổng nguồn cung token RGT tối đa là 20,00,000 và nguồn cung lưu hành là 11,255,098 (~ 56,28% tổng nguồn cung token).

 • Lưu ý: Vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, cộng đồng đã chấp thuận đề xuất đúc 2.500.000 RGT ngay lập tức và đúc tuyến tính 7.500.000 RGT trong 3 năm tới. Điều này đại diện cho tổng số 10.000.000 RGT được đúc và phân bổ cho kho bạc của DAO. 

 • Website

 • Medium

 • Twitter

 • Tài liệu

 • Explorer

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io/

Website tin tức: https://ktsonchain.com/

Telegram Group: https://t.me/ktsgroup

Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo

Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d 

Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot