Báo cáo dự án – Cosmos Network (ATOM)

Một Mạng Lưới Phi Tập Trung Gồm Các Blockchain Có Thể Tương Tác.

 • Cosmos Hub: mạng đầu tiên trong số “các blockchain được kết nối với nhau” được gọi là Mạng Cosmos (network).

 • Giao thức IBC: Inter-Blockchain Communication là một giao thức tương tác được chuẩn hóa nhằm kết nối nền kinh tế toàn cầu với công nghệ blockchain.

 • Cosmos SDK: cho phép các nhà phát triển xây blockchain riêng cho ứng dụng của họ và kết nối nó thông qua giao thức ITB. Ví dụ: Terra và Binance Chain được xây dựng với Cosmos SDK.

 • Cosmos là một mạng lưới kết nối nhiều sổ cái phân tán độc lập (ví dụ: Ethereum, Bitcoin) để đạt được khả năng tương tác trên các blockchain. Mục tiêu “tạo ra  Internet of Blockchain“, tức là “một mạng lưới các blockchain mà tại đó mỗi người tham gia có thể trao đổi với nhau theo cách phi tập trung”.

 • Cosmos được xây dựng dựa trên một tập hợp các blockchain độc lập, gọi là các zone, được hỗ trợ bởi cơ chế đồng thuận Tendermint Core – một cơ chế đồng thuận chịu lỗi Byzantine (BFT) được sử dụng để mở rộng quy mô các blockchain Proof-of-Stake (PoS).

 • Được định nghĩa là “blockchain 3.0”, Cosmos dựa trên ba yếu tố cốt lõi:

 • ATOM là tài sản gốc của Cosmos và được sử dụng để quản trị on-chain. Cụ thể, các ATOM có thể được stake bởi các zone validator để tham gia các hub và ngược lại, các token bị khóa sẽ bị cắt trong trường hợp có hành vi độc hại (tức là cơ chế liên kết). Ngoài ra, Cosmos Hub có một hệ thống gas tương tự như Ethereum và yêu cầu ATOM được sử dụng cho phí giao dịch.

Lịch sử giá ghi nhận theo ngày (bằng USD)

1. Cosmos (ATOM) là gì?

ATOM là tài sản gốc của Cosmos Hub, có thể được chia nhỏ thành 1 triệu ATOM vi mô (uATOM).

Dự án Cosmos nhằm mục đích tạo ra toàn bộ hệ sinh thái xung quanh một blockchain chạy trên sự đồng thuận của Tendermint BFT giúp blockchain dễ sử dụng hơn, từ việc cung cấp SDK cho nhà phát triển đến việc cho phép sử dụng Interblockchain Communication thông qua mô hình “Hub-and-Zone”. Chuỗi Cosmos sẽ đóng vai trò là hub đầu tiên, qua đó các chuỗi và token khác có thể chuyển thông tin bằng cách sử dụng Interblockchain Communication.

Ticker

ATOM

Giá gây quỹ trong vòng Public 

$0,10 USD

Ngày gây quỹ vòng Public 

04/ 2017

Ngày ra mắt giai đoạn 1 của Mainnet

14/03/2019

Ngày kích hoạt chuyển Token

25/04/2019

Tổng nguồn cung ban đầu

236.198.958,12 ATOM

Tỷ lệ lạm phát mạng ban đầu

7% APY

Phần thưởng block hiện tại

3,62 ATOM

Nguồn cung lưu hành hiện tại

190.238.328 ATOM

Nguồn cung stake hiện tại

124.869.453 ATOM (65,64%)

Tỷ lệ stake mục tiêu

66,66%

Thời gian tạo block trung bình

6,85 giây

Khoảng thời gian hủy ủy quyền

21 ngày

Trang web dự án

 

Cosmos Network là một hệ sinh thái tập trung vào khả năng mở rộng và khả năng sử dụng của các giải pháp blockchain. Các sản phẩm cốt lõi là sự đồng thuận của Tendermint, Cosmos SDK và Interblockchain Communication (IBC), được xây dựng theo mô hình “Internet of Blockchain“.

Với cơ chế Proof-of-Stake được liên kết, Cosmos sử dụng mô hình “Hub-and-Zone” cho phép các giao dịch interblockchain xảy ra. Về cốt lõi, Cosmos có các tính năng sau:

 • Tendermint Core: Tendermint Core là một công cụ blockchain sẵn sàng sử dụng, có giao thức đồng thuận chịu lỗi byzantine (BFT). Lõi này có thể được sử dụng để xây dựng cả blockchain công khai và riêng tư. Cơ chế đồng thuận cung cấp tính chính xác và bảo mật tức thì, ưu tiên sự an toàn hơn tính trực tiếp.

 • Cosmos SDK: Cosmos SDK là một gói công cụ xúc tiến quá trình xây dựng cho các nhà phát triển muốn tạo các blockchain riêng cho ứng dụng của họ.

 • Interblockchain Communication: cung cấp cho các nhà phát triển nhiều công cụ hơn để xây dựng blockchain của riêng họ, yếu tố tiếp theo của dự án Cosmos là cải thiện khả năng tương tác của các chuỗi khác nhau, cho phép các giao dịch diễn ra trên các chuỗi và lớp. Sử dụng sự kết hợp của các zone, một người có thể giao dịch tự do trong hệ sinh thái tiền mã hoá trên các chuỗi tương thích với IBC.

2. Blockchain và dữ liệu mạng lưới

Cosmos và Tendermint có một số dự án đang được xây dựng trong hệ sinh thái của họ. Ví dụ như dự án: Binance DEX, FOAMSentinel chạy trên blockchain do Tendermint hỗ trợ.

Các dự án khác, chẳng hạn như IRIS Network đã và đang xây dựng các dịch vụ và hỗ trợ xung quanh hệ thống Cosmos để có thể dễ dàng đưa vào áp dụng hơn ở các khu vực địa lý được nhắm đến.

Có thể tìm thấy đầy đủ 84 dự án đang được xây dựng trên Cosmos trong danh sách này.

Cosmos Interblockchain Communication (IBC) hoạt động bằng cách liên kết một lượng ATOM, sau đó chuyển tiếp một proof về liên kết ATOM đến chuỗi thứ hai và sau đó xác nhận proof này, trước khi một lượng tương ứng được phát hành trên chuỗi thứ hai. Điều này giúp việc phát hành và tạo token đại diện cho tài sản trên các chuỗi khác dễ dàng hơn. IBC tương thích với các chuỗi hoàn thiện nhanh, nghĩa là các blockchain có thời gian xác nhận tức thì hoặc gần như tức thì trong đó giao dịch chắc chắn là cuối cùng trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, các chuỗi chạy trên Proof-of-Work không có tính hoàn thiện nhanh vẫn có thể được sử dụng trong IBC với sự trợ giúp của “Peg Zone” áp đặt “ngưỡng cuối cùng” cho một số block để giả định rằng các giao dịch là cuối cùng một cách hiệu quả, tương tự như cách các bên chấp nhận (chẳng hạn như sàn giao dịch) yêu cầu tiền gửi Bitcoin để nhận được một số xác nhận nhất định để giảm rủi ro của bất kỳ khoản chi tiêu gấp đôi nào hoặc các cuộc tấn công khác. “Tính giả hiệu” từ ngưỡng này được chuyển tiếp trở lại hệ sinh thái Cosmos bằng cách sử dụng các peg zone.

Trong khi peg zone đầu tiên của Ethereum bắt đầu vào năm 2018, các chuỗi khác như Loom cũng đã công bố khả năng tương thích với Cosmos Hub sau đó.

3. Hoạt động kinh tế và phân phối nguồn cung

3.1 Các chỉ số chính

Tên Token 

ATOM

Loại Token 

Native – Gốc

Tổng nguồn cung ban đầu

236.198.958,12 ATOM

Phân bổ token vòng hạt giống

12 triệu ATOM (5,08%)

Giá bán token vòng hạt giống

0,025USD / ATOM

Tổng phân phối vòng hạt giống

300.000 USD

Phân bổ token vòng chiến lược

16,6184 triệu ATOM (7,03%)

Giá phân bổ vòng chiến lược

0,08 USD / ATOM

Ngày gây quỹ vòng public

04/2017

Phân bổ gây quỹ vòng public 

160,29305 triệu ATOM (67,86%)

Giá bán gây quỹ vòng public/ td>

0,10USD / ATOM

Số vốn huy động được trong vòng public

16,0293 triệu USD

3.2 Phân phối nguồn cung token

 • Vòng hạt giống token chiếm 5,08% tổng nguồn cung.

 • Vòng chiến lược token chiếm 7,03% tổng nguồn cung.

 • Gây quỹ vòng token chiếm 67,86% tổng nguồn cung.

 • All in Bits, Inc. (dba Tendermint) nhận được 10,03% tổng nguồn cung.

 • Interchain Foundation nhận được 10% tổng nguồn cung.

Phân phối token ATOM (%)

Tổng quan vòng Private

 • Vòng hạt giống: vòng bán được tiến hành với tỷ lệ 1 ATOM = 0,025 USD và huy động được tổng cộng 300.000 USD, bán 5,08% tổng nguồn cung token.

 • Vòng chiến lược: vòng bán được tiến hành với tỷ lệ 1 ATOM = 0,08 USD và huy động được tổng cộng 1,3295 USD MM, bán 7,03% tổng nguồn cung token.

Tổng quan vòng Public

 • Gây quỹ vòng Public: vòng bán được thực hiện vào 04/2017 với tổng số tiền huy động được là ~ 16 triệu USD trị giá ~ $ 0,10 mỗi ATOM cho 67,86% tổng nguồn cung token.

3.3 Quản lý Token và sử dụng quỹ

Các All in Bits (dành cho đội ngũ) được đánh dấu đặc biệt để hỗ trợ liên tục Tendermint và xây dựng các công cụ như Cosmos SDK và công nghệ cơ bản cho hệ sinh thái. Token được trao cho các thành viên trong đội ngũ phát triển và không thể chuyển nhượng trong vòng 12 tháng, nhưng có thể được stake và sử dụng trong quản trị. Phần còn lại của các token All in Bits đang được cạnh tranh trong 22 tháng với mức chênh lệch 2 tháng sau khi ra mắt mạng chính.

Ngược lại, Interchain Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm khuyến khích và hỗ trợ các mạng mở và phi tập trung, đồng thời đã tài trợ cho các cuộc thi testnet như Game of Stakes của Cosmos.

Đội ngũ phát triển sử dụng ví đa chữ ký để tổ chức phân bổ token ATOM.

3.4 Tổng quan về token và các trường hợp sử dụng

Trong hệ thống proof-of-stake này, ATOM được sử dụng làm token công việc, vì vậy người dùng có thể stake ATOM hoặc ủy quyền ATOM của họ cho những validator khác đang tham gia xác thực.

 • Dựa trên chia sẻ token tổng hợp được ủy quyền cho một validator nhất định, mỗi  validator sẽ có “tỷ lệ biểu quyết” chuyển thành các cơ hội tương ứng để xác thực các block trên mạng và kiếm được phần thưởng block đi kèm, giống như hệ thống Proof-of-Work trong đó tỷ lệ băm xác định khả năng tương đối của việc tìm thấy block tiếp theo.

 • Sau đó, validator chuyển lại phần thưởng block theo tỷ lệ (trừ thuế mạng cho pool dự trữ) trở lại delegator, những người có liên kết token đóng góp vào tỷ lệ biểu quyết tổng hợp của validator. Giống như một pool trong mạng PoW, các validator tính phí cho công việc tổng hợp tỷ lệ biểu quyết.

 • Thuế mạng sẽ hướng tới một pool dự trữ có thể được sử dụng để tăng cường bảo mật xung quanh Cosmos Network.

 • Tính đến thời điểm hiện tại của bài viết, phí hoa hồng ủy quyền trung bình là 10% cho bộ validator đang hoạt động.

 • Validator không chỉ cạnh tranh về phí mà còn cả thời gian hoạt động. Ban đầu, chỉ có 100 vị trí validator khả dụng khi khởi chạy mainnet trong năm đầu tiên (tăng lên 300 trong 10 năm tới) và do đó, các validator chứng minh thời gian hoạt động cao được chọn làm validator ban đầu. Để tiếp tục, họ phải duy trì thời gian hoạt động cao hoặc có nguy cơ bị hủy liên kết các token được ủy quyền và “jailing” trạng thái validator của họ.

Tỷ lệ lạm phát mạng được giới hạn, tối thiểu là 7% và tối đa là 20%; phần thưởng block được điều chỉnh để đạt tỷ lệ tham gia staking mạng mục tiêu là 2/3 (66,66%). Tất cả các token đã stake đều yêu cầu 21 ngày để “unbond”, do đó, các nhà đầu tư không thể bán token của họ ngay sau khi stake.

Token Cosmos cũng được sử dụng để quản trị on-chain; ví dụ: chủ sở hữu token gần đây đã bỏ phiếu đề xuất cho phép chuyển token.

Dự án cũng có thể phát hành hoặc airdrop một token thứ cấp được gọi là Photon, đặc biệt cho phí giao dịch. Token này vẫn chưa được hoàn thiện tính đến thời điểm viết bài. Về lâu dài, các photon sẽ được tạo ra bởi các validator và staker để xử lý giao dịch của họ. Các chi tiết cụ thể của Photon sẽ được xác định thông qua quản trị on-chain.

4. Lộ trình, cập nhật và phát triển kinh doanh

Các mốc quan trọng trong quá khứ và tương lai của Cosmos đều có thể được tìm thấy trên website của dự án.

Tính đến thời điểm viết bài, các cột mốc quan trọng tiếp theo của Cosmos là đề xuất hỗ trợ cho IBC và chuyển giao toàn bộ quyền quản trị cho toàn bộ cộng đồng chủ sở hữu token Cosmos.

Lộ trình ban đầu (từ đầu năm 2017) của dự án có thể xem tại đây.

Xem thêm hình ảnh đầy đủ về sự ra mắt của Cosmos network, vui lòng tham khảo từ Medium primer.

5. Đội ngũ phát triển dự án

Theo tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web Cosmos, “sự phát triển chính của dự án Cosmos là từ Tendermint Inc. – một tổ chức tư nhân, vì lợi nhuận, tuy nhiên nguồn tài trợ cho sự phát triển đến từ Interchain Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận của Thụy Sĩ.

Có thể tìm thấy đầy đủ hồ sơ và lý lịch của đội ngũ Tendermint trên website Tendermint.

6. Tổng quan về hoạt động và cộng đồng của Cosmos

6.1 Hoạt động phát triển

Cosmos có một số repo public, từ các SDK public, đến tài liệu để có thể chuyển từ testnet sang mainnet.

6.2 Dữ liệu social và cộng đồng

Chiến lược

Trọng tâm phát triển cộng đồng của Cosmos là tạo ra các công cụ cho các nhà phát triển sử dụng SDK của nó.

Đội ngũ đã khuyến khích các Hub khác nhau cung cấp hỗ trợ bản địa hóa ở Châu Á, đặc biệt là cộng đồng Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đội ngũ Tendermint, có trụ sở tại Berkeley, California, cũng đang hoạt động trong cộng đồng blockchain Bay Area. Interchain Foundation, có trụ sở tại Thụy Sĩ, cũng cung cấp quyền truy cập duy nhất để cộng tác với các chuỗi khác để áp dụng cũng như thích ứng với các tiêu chuẩn IBC. Cùng với nhau, mục tiêu gắn kết (giữa đội ngũ, tổ chức và các hub) là tăng khả năng tương tác của blockchain và cho phép nhiều dApp hoạt động trong một hệ sinh thái blockchain và gắn kết hơn.

 

Các kênh cộng đồng và social

Twitter

Cosmos Blog

Medium (Interchain Foundation)

Reddit

Telegram

Youtube Channel

Cosmos Forum

7. Phụ lục

7.1 General

7.2 Khám phá block và validator

7.3 Demo

7.4 Bài viết trên Medium

Nguồn: binance

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io/

Website tin tức: https://ktsonchain.com/

Telegram Group: https://t.me/ktsgroup

Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo

Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d 

Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot