18% người dân Ả rập Xê út đang giao dịch tiền điện tử

Một cuộc khảo sát mới của Yougov cho thấy hơn 77% cư dân Ả Rập Saudi biết về tiền điện tử.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chỉ18% trong số những người được khảo sát hiện đang mua và bán tiền điện tử.

Theo khảo sát, những người Saudi trẻ tuổi hiện đang thống trị hoạt động giao dịch tiền điện tử trong vương quốc này và những người Saudi lớn tuổi hơn cũng “có kế hoạch giao dịch”.

Liên quan đến các yếu tố thúc đẩy người dân Ả Rập Xê Út đầu tư hoặc giao dịch tiền điện tử, nghiên cứu nêu:

“Hiện tại, động lực chính đối với hầu hết cư dân Vương quốc Ả Rập Xê-út đầu tư hoặc dự định đầu tư vào tiền kỹ thuật số là khả năng tiếp cận dễ dàng của tiền ảo để giao dịch (49%).”

Theo nghiên cứu, 43% số người được hỏi đã giao dịch tài sản tiền điện tử cho rằng “lợi nhuận cao” từ các khoản đầu tư cũng là một nguyên nhân thúc đẩy khác.

Ngoài ra nhu cầu “đa dạng hóa danh mục đầu tư” là nguyên nhân của khoảng 38% cư dân Ả Rập Xê Út đầu tư tiền điện tử.

Khoảng 13% những người đầu tư vào tiền điện tử cho biết họ đầu tư vì bạn bè hoặc gia đình đã có lợi nhuận và khuyên họ nên làm theo.

Trong khi đó, 37% trong số những người được khảo sát cho rằng sự biến động của tiền điện tử là một trong những lý do hàng đầu để họ không mua vào.

Khoảng 36% cho rằng họ thiếu kinh nghiệm là lý do để không đầu tư vào tiền điện tử và 31% cho rằng “đó không phải là một phương thức đầu tư hợp pháp.”

Chỉ 15% trong số những người được khảo sát cho rằng đầu tư vào tiền điện tử là chống lại tôn giáo của họ, trong khi 13% cho biết tài sản này gây ra rủi ro an ninh mạng.

———————

KTSonchain – Chuyên trang tin tức cập nhật 24/7 toàn cảnh về về thị trường tiền điện tử

Website: https://ktscapital.io
Website tin tức: https://ktsonchain.com
Telegram Group: https://t.me/ktsgroup
Official Twitter: https://twitter.com/ktsgroup_io
Official Tiktok: https://www.tiktok.com/@ktscapital
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/TienSo
Youtube KTS Capital: https://bitly.com.vn/ntcs3d
Youtube KTS GameFi: https://bitly.com.vn/in9kot